STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
Gminne Centrum Informacji
w Opinogórze Górnej
ul.Z. Krasińskiego4 
06-406 Opinogóra 
tel/fax: 023/ 671 20 63


Gminne Centrum Informacji
Zaprasza:
od Poniedziałku do Soboty w godzinach od 800 do 1800
Utworzenie GCI zostalo dofinasowane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach realizacji Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"