STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  w Opinogórze Górnej
  ul.Z. Krasińskiego4 
  06-406 Opinogóra 
  tel/fax: 023/ 671 20 63  Jest jednostką budżetową Urzędu Gminy Opinogóra Górna. Powstało staraniem władz gminnych przy finansowej pomocy Ministerstwa Gospodarki Pracyb i Polityki społeczne

  Gminne Centrum Informacji w Opinogórze Górnej świadczy usługi od 01.12.2004r. przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 18.00.

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W GCI można skorzystać z:
  -  usług biurowych,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  -  wyszukiwania partnerów handlowych,
  -  promocji usług agroturystycznych,
  -  zasobów informacji sieci Internet,
  -  kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  -  pomocy przy poszukiwaniu pracy.


  W GCI można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Polityce Strukturalnej UE,
  3. Raportach Spójności,
  4. Programach Wspólnotowych,
  5. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  6. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  7. Prawie Pracy UE,
  8. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  9. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  10. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa mazowieckiego,
  11. Legalnej pracy w państwach UE,
  12. Przyszłości Polski w UE.